Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Katarzyna Siatkowska, Biegły rewident, nr licencji 11243 

 • Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1995)
 • W 2007 roku zdobyła uprawnienia biegłego rewidenta
 • Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w dziale finansowym międzynarodowej firmy audytorskiej tzw. Wielkiej Czwórki (dział kontroli wewnętrznej, budżetowanie, sprawozdawczość),
 • Obecnie, już od kilku lat, współpracuje z wiodącą polską kancelarią prawną. Jako Główna Księgowa nadzoruje prace działu księgowości, sporządzanie sprawozdań finansowych, jest również odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji podatkowej firmy oraz wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej kancelarii
 • Doradza firmom z branży nieruchomości
 • Zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla firm korzystających z dotacji unijnych

Zbigniew Siatkowski

 •  absolwent Politechniki warszawskiej, Wydział MEiL,
 • Skończył Podyplomowe Studia z Zakresu Rachunkowości na SGGW.

Catherine Siatkowska, Statutory Auditor, Licence No. 11243

 • She graduated from the Faculty of Management at the University of Warsaw (1995)
 • In 2007 he won a Chartered Accountant
 • For many years she gained experience in the finance department of the international audit company called. Big Four (department of internal control, budgeting, reporting)
 • Now, for several years, he is working with leading Polish law firm. As Chief Accountant supervises the work of the accounting department, preparation of financial statements, is also responsible for the preparation of tax documents of the company and the implementation of internal control procedures Office
 • She advises companies in the real estate industry
 • It is engaged in the bookkeeping for companies benefiting from EU subsidies

 

Zbigniew Siatkowski

 

 • He graduated from Politechniki warszawskiej, Wydział MEiL,
 • Skończył Podyplomowe Studia z Zakresu Rachunkowości na SGGW.

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?